Choď na obsah Choď na menu
 


Záujmové krúžky

 

V školskom roku 2019/2020  naša škola rodičom a deťom ponúka krúžkovú činnosť elokovaného pracoviska

ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi:

 
 
Literárno dramatický krúžok - nepárny týždeň

PONDELOK, STREDA :   14.45 - 15.30 hod.

Interný vyučujúci: Eva Vakulová.  Poplatok: 10 € rok

sam_7339.jpg          sam_7346.jpg

 

 Výtvarný krúžok - párny týždeň- 14.45 -15.30 hod.

PONDELOK :  1. skupina

UTOROK : 2. skupina

Interný vyučujúci: Jarmila Pauličková.  Poplatok: 10 € rok

 
sam_7245-----kopia.jpg     sam_7249-----kopia.jpg
  
 
Hudobný krúžok - nepárny týždeň - 14.45 - 15.30 hod.
STREDA:
Interný vyučujúci: Mgr. Petra Peniašková.  Poplatok: 10 € rok
 
 
sam_7261.jpg      sam_7266.jpg
 
 
Hudobno-pohybový krúžok - párny aj nepárny týždeň- 14.45 - 15.30 hod.

ŠTVRTOK : 

Interní vyučujúci: Jarmila Pauličková. Poplatok: 10 € rok

 

sam_7180.jpg

      sam_7183.jpg