Choď na obsah Choď na menu
 


Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne : Anna Chudá

Pokladník školskej jedálne: Ing. Zuzana Pálešová

 

 

V týždni od 09.05. do 13.05. varíme...

 

deti-varia.gif

 

 

Na základe zákona č.417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách sa plošné poskytovanie dotácií na stravu končí.

 

Viac informácii- https://zspddobs.edupage.org/a/ms

 

STRAVNÉ S DOTÁCIOU:

Denná dotácia : 1.30€ 

Denný doplatok rodiča :  0.15€

Réžia : 5€ 

Mesačný poplatok : 8.30 € ( 22 x 0.15 = 3.30 € + 5 € réžia = 8.30€)

Ak sa dieťa, ktoré poberá dotáciu na stavu nezúčastní výchovno- vzdelávacieho procesu  a rodič dieťa zo stravy neodhlási včas, je povinný uhradiť poplatok za jedlo vo výške 1.45 za deň.

 

STRAVNÉ BEZ DOTÁCIE:

Celodenná strava : 1,45 €  

Raňajky , obed : 1,21 €

Réžia : 5 €

Mesačný poplatok celodenná strava : 37 €  ( 22 x 1,45 = 31,90 € + 5 € réžia = 36,90 €)

 

ÚHRADA STRAVNÉHO : do 25. dňa v mesiaci (úhrada stravy mesiac vopred)

 bankovým prevodom,

► poštovou poukážkou ( len v nutných prípadoch).

Číslo účtu : SK3302000000000023236382, BIC SWIFT kód -SUBASKBX,  variabilný symbol : 171, špecifický symbol: mesiac a rok úhrady (napr. september 2021 = 92021, konštantný symbol: 0379

Pri platbe prevodom, alebo trvalým príkazom nezabudnite uvádzať meno a priezvisko DIEŤAŤA .   

 

TRVALÝ PRÍKAZ:

Stravné s dotáciou8.30 mesačne  k 15. dňu v mesiaci  

Stravné bez dotácie: 37 € mesačne k 15. dňu v mesiaci 

 

ODHLASOVANIE ZO STRAVY  : 

♦ 24 hodín vopred - do 12.30 hod. ( prvý deň po odhlásení si stravu môžete prevziať do obedára pri zadnom vstupe do školskej jedálne v čase od 11.00 do 13.00 hod.). 

♦ V pondelok a v deň po štátnom sviatku do 8.00 hod. (strava odhlásená od prvého dňa).

► písomne (do zošita v šatni)

► telefonicky (046 / 543 96 49)