Choď na obsah Choď na menu
 


Škôlka bez slzičiek

 

sept..gif 

Zďaleka nie každé dieťa reaguje na zaradenie do materskej školy vyrovnane a bezproblémovo. Táto skutočnosť je všeobecne známa a v mnohých rodinách už vopred vzbudzuje obavy a úzkosť. Nebude dieťa spočiatku plakať? Ako sa tam bude cítiť? Zvykne si na nové prostredie a neznáme tváre? Ako zvládne odlúčenie od matky? Čo s ním, keď nečakane , po prvých pokojných dňoch , začne škôlku zaťato odmietať a najrozličnejšími spôsobmi proti nej bojovať? Úspešné prispôsobenie dieťaťa na prostredie  a požiadavky materskej školy závisí od viacerých okolností. Závažnú úlohu zohráva povaha dieťaťa , miera jeho citovej závislosti od nás, aj pocit istoty, ktorý mu poskytuje správanie jeho najbližších. Veľmi záleží tiež na tom, ako sa rodičom podarí pripraviť seba i svoje dieťa na nastávajúcu zmenu.

 

Príspevky

Príprava dieťaťa na vstup do MŠ

30. 9. 2014

Prvé dlhodobejšie odlúčenie dieťaťa od rodičov je náročné pre obe strany. Dôkladná príprava je preto namieste.  

 

Adaptácia

30. 9. 2014

Proces prispôsobovania sa je individuálny, ale pre každé dieťa znamená istú záťaž. Nové skúsenosti ovplyvňujú jeho správanie doma i v materskej škole.

 

Rodičia , na slovíčko

30. 9. 2014

Čo by sme mohli poradiť rodičom, aby sa nesprávali nevhodným spôsobom a nesťažovali adaptáciu svojich detí na nové prostredie?