Choď na obsah Choď na menu
 


Predstavujeme sa

Základná škola s materskou školou, Ul. P. Dobšinského 746/5, Prievidza

Riaditeľka školy : PaedDr. Polakovičová Jana   

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ : Machová Eleonora

Prevádzka MŠ:  6.00 -16.30 hod.

 

CHARAKTERISTIKA:                                                 

100_1183.jpg

 

Sme trojtriedna materská škola, ktorá sa stala súčasťou základnej školy. Poskytujeme predprimárne vzdelávanie detí s celodennou i poldennou starostlivosťou. 

  

           

             kopirovat--z-sam_8411.jpg

Škôlka je integrovaná do priestorov základnej školy. Pre svoje potreby má vyčlenené jedno poschodie v pravom krídle školy. Nachádzajú sa tu tri triedy, hygienické zariadenia, kancelária zástupkyne, spoločenská miestnosť a šatne detí. Všetky priestory materskej školy sú odčlenené od školáckych tried.                                               

     sam_0681.jpg

 

Stravovanie detí je zabezpečené v jedálni pri základnej škole. Jedáleň má vyčlenený priestor pre detské stoly a stoličky adekvátnej výšky. Kuchyňa zabezpečuje raňajky, obed a olovrant. Podávaná strava zodpovedá požiadavkám a normám stravovania detí predškolského veku.

   

 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM: 

ŠTVORLÍSTOK pre zdravie,šťastie, kultúru a poznanielogo.jpg- charakterizuje dlhodobú koncepciu výchovno-vzdelávacej činnosti. Hlavným cieľom profilácie školy je klásť dôraz na postoje detí ku zdraviu, poznaniu a hodnotám kultúrneho dedičstva. Využívame interaktívne metódy, zážitkové učenie, projektové vyučovanie. Vzdelávací program je vypracovaný  na základe praktických pedagogických skúseností, rešpektuje rozvojové možnosti detí predškolského veku.

 

 

ZAMERANIE ŠKOLY 

         Vlastné zameranie školy sme stanovili v súlade s ustanovenými cieľmi štátneho vzdelávacieho programu, potrebami a záujmami detí, ich zákonných zástupcov a podmienok školy. Snažíme sa vytvárať podnetné prostredie a priaznivú, socio- emocionálnu klímu založenú na láske, dôvere, istote a bezpečí. Naša materská škola by chcela byť školou rodinného typu  s ponukou priateľského prostredia, otvorenej komunikácie s rodičmi i deťmi a snahou zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie zamerané na:

 Zdravie    

› denným pobytom v Soľnej izbe predchádzať ochoreniam horných dýchacích ciest, alergiám, ekzémom a astme, posilňovať imunitný systém a znižovať tak chorobnosť detí,

› prehlbovať poznatky o zdraví a chorobe,

› rozvíjaním pohybových schopností a zručností potrebných pre zvládnutie olympijských disciplín (beh, beh cez prekážky, hod, skok do diaľky) predchádzať vzniku detskej obezity.

sam_9028.jpg  skok.jpg  

• Kultúra

› utvárať a rozvíjať národné povedomie prostredníctvom ľudovej slovesnosti a spoznávania  ľudových zvykov a tradícií našich predkov (Mikuláš, Vianoce, Fašiangy, Vynášanie  Moreny, Veľokonočné zvyky, Stavanie mája )

sam_8077.jpg  sam_7581.jpg

• Poznanie

› podporovať rozvoj detskej osobnosti, technicko-logického myslenia a manuálnych zručností prostredníctvom zostavovania kreatívnych modelov z lega a plnenia úloh a cieľov projektu Technická škôlka,

› vychovávať k dopravnej disciplíne, rozvíjať schopnosť v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke v úlohe chodca, cyklistu, či korčuliara,

› na veku primeranej úrovni ovládať a využívať digitálne technológie vo všetkých oblastiach učenia sa.

sam_0007.jpg sam_4150.jpg

ŠPECIFIKÁ  ŠKOLY:


sam_2336.jpgSOĽNÁ IZBA, ktorej mikroklíma je založená na pôsobení odparovania soľného roztoku Somadrin a soľných tehál. Deti každý deň vdychujú vzduch podobný slanému vzduchu prímorských oblastí, ktorý blahodárne pôsobí na ich respiračný trakt. Našim zámerom je zvyšovať kvalitu zdravia plnením aktivít zameraných na nácvik správneho dýchania s využitím inovatívnych metód vo forme rôznych fúkacích hračiek a pomôcok.

sam_2381.jpg  sam_2355.jpg

                                                   

sam_6989.jpg

TRAMPOLÍNA - je vedecky dokázané , že skákanie na trampolíne je čosi ako bunková masáž a posilňovňa zároveň. Pre dospelých je to skvelý spaľovač tukov, pre deti je to cesta k pevnejšiemu telíčku. Skákanie upevňuje psychické a fyzické zdravie, zlepšuje koordináciu pohybov, orientačné schopnosti, núti pracovať celý svalový systém. Podporuje dýchanie,zlepšuje cirkuláciu krvi a následne zásobovanie tkanív kyslíkom. Našim cieľom je využívať ,,šantenie a vystrájanie" detí  na trampolíne k precvičovaniu správnej polohy ich chrbta, lopatiek, kolien, bedier a členkov, pomocou moderných foriem dosahovať ich  optimálnu perceptuálno-motorickú úroveň.  

                   

 

 

 

ŠTVORLÍSTOK...  tak to sme my...            

                   

                                     

                                            

      sam_3311.jpg    sam_3355.jpg

      sam_3459.jpg    sam_3474.jpg

      sam_3477.jpg    sam_3484.jpg

       sam_8517.jpg   sam_2687.jpg