Choď na obsah Choď na menu
 


Dokumenty, tlačivá, platby

na stiahnutie

⇔ Školné ( č. účtu - príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ - 15€).

 Žiadosť o predprimárne vzdelávanie (prihláška do materskej školy)

►  v prípade záujmu o zápis dieťaťa do materskej školy, lekár dieťaťa potvrdí žiadosť a rodič vypísanú a lekárom potvrdenú žiadosť odovzdá v materskej škole. 

yes Žiadosť o predprimárne vzdelávanie ( prihláška do MŠ- editovateľná- word)

yes  Žiadosť o predprimárne vzdelávanie ( púrihláška - PDF)

⇔ Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ

► v prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, rodič môže požiadať o prerušenie dochádzky dieťaťa a žiadať o odpustenie, prípadne presunutie uhradeného poplatku 15€ ( školné).

 Žiadosť o vrátenie omylom uhradeného poplatku 15€  (školné).

 Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania

  v prípade zmien  ( sťahovanie a pod. ) rodič žiada o predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania v našej materskej škole.

Žiadosť o zmenu dochádzky do MŠ ( z poldennej na celodennú výchovu a vzdelávanie, prípadne opačne).

 

Poradné orgány materskej školy pre školský rok 2019 - 20:

 ⇔ Rada školy

 Rodičovské združenie

► číslo účtu RZ : IBAN: SK1702000000001695523557 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

 

 VZN mesta Prievidza č.6/2019  -  ( príspevok na stravu predškolákov), úhrada stravného v rubrike - Školská jedáleň.