Choď na obsah Choď na menu
 


VÍTAME VÁS NA NAŠEJ STRÁNKE,   stvorlistok.gif

 

sdc14306.jpg

 

kde Vám chceme priblížiť život a dianie v  materskej škole a ukázať rodičom a širokej verejnosti, ako deti trávia dni prežité v ,,našej škôlke..." 

 

                   

Informačný systém EduPage ZŠ s MŠ

 https://zspddobs.edupage.org/user/   

 

 

Zmeny v poskytovaní dotácii na stavu ⇒ https://zspddobs.edupage.org/a/ms

Informácie o :

♦ poskytnutí dotácie,

♦ uplatnení zvýšeného daňového bonusu.

 

 

 

Informácie pre rodičov novoprijatých detí

Vážení rodičia,

prinášame základné informácie k nástupu novoprijatých detí do MŠ k septembru 2021. Viac informácii Vám poskytnú pani učiteľky na triednych rodičovských združeniach, ktoré ak epidemiologická situácia dovolí,  budú organizované v prvých septembrových týždňoch.

PREVÁDZKA MŠ:

 • materská škola je otvorená v pracovných dňoch od 06:00 do 16:30 h  ( v prípade, že nebude upravená inak z dôvodu epidemiologických  nariadení MŠVVaŠ SR),
 • ranný príchod detí  od 06:00 do 08:00 hod.,
 • vyzdvihnutie detí  pri celodennom pobyte v zariadení od 14:30 do 16:30 hod.  (pri poldennom pobyte v zariadení o 11.30 hod.)                                          

 

VSTUP DO MŠ: ( viac informácii nájdete v Menu - priečinok  Kde nás nájdete )

Do MŠ vstupujeme vedľajším vchodom ZŠ - vpravo. Dvere sú zabezpečené elektronickým vrátnikom, zvoníme na zvonček s označením MŠ (materská škola).

 

POPLATKY:

ŠKOLNÉ: 15 €  mesačne ( okrem detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie- predškolákoci )

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ uhrádzame každý mesiac do 10. dňa na účet základnej školy.

IBAN: SK60 5600 0000 0090 1452 6004

Variabilný symbol: 63 

Špecifický symbol: mesiac a rok úhrady - september 2021 =  92021

Do poznámky:  MŠ + meno a priezvisko DIEŤAŤA.

 

STRAVNÉ : (viac informácií o strave s dotáciou a bez dotácie, číslo účtu na úhradu stravy, odhlasovanie detí zo stravy nájdete v Menu - priečinok Školská jedáleň)

Celodenná strava (desiata, obed, olovrant ) : 1.45€

Poldenná strava ( desiata, obed) : 1,21 €

Réžia : 5 €

Mesačný poplatok ( celodenná strava ) : 37 €  ( 22 x 1,45 31,90 € + 5  réžia36,90 €)

 

 

ZADELENIE DETÍ DO TRIED:

Aktuálne zoznamy  a zadelenie detí do tried  bude zverejnené pri vstupe do priestorov MŠ.

Na Vaše dieťatko bude v šatni čakať  podpísaná skrinka so značkou, v ktorej bude pripravené tlačivo o bezinfekčnosti prostredia. Tlačivo nie je potrebné potvrdzovať lekárom, stačí podpis zákonného zástupcu, s udaním telefonického kontaktu na osobu, ktorá v prípade potreby bude môcť dieťa z MŠ predčasne vyzdvihnúť. Tlačivo odovzdáte učiteľke v triede.

Ukážte dieťaťu značku na skrinke, pomenujte ju a skúste, či si ju pamätá. Svoju značku bude používať počas celého dňa ( pri odkladaní topánočiek, v pitnom režime pri odkladaní svojho pohárika, pri hľadaní svojej postieľky).

Pred ranným odovzdaním dieťaťa učiteľke v triede  mu ukážte sociálne zariadenie, skúste ho dať vycikať,  spoločne nájdite jeho značku  a zaveste si uteráčik.

 

ČO DIEŤA PRI NÁSTUPE DO MŠ POTREBUJE ( viac informácii nájdete v Menu- priečinok Čo potrebujem v MŠ)

 • prezúvky (papučky alebo sandálky),
 • pyžamko ( odovzdáte učiteľke. v triede ),
 • náhradné veci na prezlečenie (necháte v jeho skrinke).

PROSÍME VŠETKY OSOBNÉ VECI DIEŤAŤA PODPÍSAŤ !

 

 

AKO PRIPRAVIŤ DIEŤA NA VSTUP DO MŠ( viac rád odborníkov o tom, čo dieťa v čase adaptácie prežíva, ako by sme mali dieťa pripraviť a ako má rodič postupovať nájdete v Menu- priečinok Škôlka bez slzičiek – Príprava dieťaťa na vstup do MŠ, Adaptácia a Rodičia na slovíčko...)

 • rozprávajte sa s dieťaťom o materskej škole, oboznámte ho s areálom školského dvora,
 • pripravte dieťa na to, že Vy s ním v škôlke nebudete,
 • nezabudnite mu s úsmevom pripomenúť, že pridete keď sa vyspinká ( adaptujúce sa detí doporučujeme vyzdvihovať z MŠ hneď po olovrante o 14.30 h ),
 • prax nám ukázala, že dieťa lepšie zvláda hneď celodennú adaptáciu, kedy si od začiatku zvyká na denný režim v MŠ,
 • do škôlky prichádzajte s úsmevom a veselo sa pýtajte  čo dieťa robilo a prežilo. Ak budete dieťa utvrdzovať v tom, že sa vám to veľmi páči, váš potomok bude spokojnejší....

   

     Držíme palce nielen našim novým škôlkarom, ale aj Vám - rodičom,

                                                                                   

                                                                Kolektív zamestnancov

 

hojdacka-clapec--psik.gif

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ak bolo vaše dieťa v kontakte s osobou s potvrdeným ochorením COVID-19

yes  https://www.pediatrics.sk/pri-podozreni-na-koronavirus/