Choď na obsah Choď na menu
 


VÍTAME VÁS NA NAŠEJ STRÁNKE,   stvorlistok.gif

 

sdc14306.jpg

 

kde Vám chceme priblížiť život a dianie v  materskej škole a ukázať rodičom a širokej verejnosti, ako deti trávia dni prežité v ,,našej škôlke..." 

 

 

Od 1.6. 2022 je v platnosti nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 2/2022 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach,

yes Zmena poplatkov stravného od 01.06.2022

Zmena príspevku  na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole z  15€ na   21,- eur  ( okrem detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie )

 

 

Ak bolo Vaše dieťa v kontakte s osobou s potvrdeným ochorením COVID- 19             

yes https://www.pediatrics.sk/pri-podozreni-na-koronavirus/

 

 

 letne--prazdniny-2022.jpg